Mijn werkwijze en visie

Primair gaat mijn aandacht uitaard uit naar uw klacht. Maar minstens zo belangrijk vind ik het achterhalen van de veroorzaker en instandhouder van de klachten. Waarom heeft u deze klachten, hoe zijn ze ontstaan?

Ik kijk niet alleen naar de nek of lage rug, maar naar de hele wervelkolom, naar de totale lichaamshouding. Welke dagelijkse activiteiten beïnvloeden de klacht op een negatieve manier? Spelen er ook psychosociale of erfelijke factoren een rol?

Als bovenstaande gegevens goed in kaart zijn gebracht kan ik, naast de manuele technieken die ik gebruik, mijn patiënten de juiste oefeningen en advies op maat geven.

Een behandeling is een samenspel tussen patiënt en therapeut, een actieve inzet van de patiënt verhoogt de effectiviteit. De beste resultaten bereik ik bij patiënten die thuis aan de slag gaan met mijn tips en adviezen.

Samenwerking

Door mijn specialisatie als schedel –en aangezichtstherapeut is mijn samenwerking met tandartsen, neurologen, huisartsen en KNO artsen erg belangrijk.

Omdat ik ook kinderen behandel werk ik samen met een collega kinderfysiotherapeut. Indien nodig overleggen we samen en kijken we wat de beste aanpak is voor uw kind.