De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan Fysio7 verstrekt is erg belangrijk. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van mijn dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in mijn praktijk. In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven hoe Fysio7 uw gegevens behandeld en geeft aan welke rechten u heeft.

1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam: Fysio7
Adres: Grinsel 85b
Postcode: / woonplaats 5275JN / Den Dungen
Telefoonnummer: 0652327183
Functionaris gegevensbescherming: Helma van der Aa-Sieben
E-mailadres: info@fysio7.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Fysio7 verzameld uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
* Het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een medisch behandeling.
* Het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
* Het verzorgen van de uitvraag van patiënten tevredenheidsonderzoeken.

Voor bovenstaande doeleinden kan Fysio7 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam/Tussenvoegsel/Achternaam
  • (Zakelijk) Telefoonnummer
  • (Zakelijk) E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Gezondheidsgegevens
  • Verzekeringsgegevens
  • BSN
  • ID, rijbewijs, of paspoortnummer

 

 

Fysio7 zal uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar? Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt? Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van medische software (een zogenaamde SaaS- applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Fysio7 u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vraagt.

5. De bewaartermijn Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers (15 jaar) en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens (7 jaar). Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door Fysio7 vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking? U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op… 
Inzage in dossier

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.

RectificatieU heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging

U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e- mailadres: info@fysio7.nl. Er zal vervolgens contact met u worden opgenomen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring? Stuurt u dan een e-mail naar: info@fysio7.nl. Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.