Verwijzing/Screening

Sinds 1 januari 2006 heeft u voor fysiotherapie in de meeste gevallen geen verwijsbriefje van uw huisarts of specialist meer nodig. Fysiotherapie is direct toegankelijk geworden. Wanneer u rechtstreeks bij mij komt, zal er eerst een zogenaamde screening worden uitgevoerd. Met behulp van deze screening kan ik bepalen of u met uw klacht bij mij aan het goede adres bent. Als dit niet het geval is, kan ik u adviseren om voor verder onderzoek naar uw huisarts te gaan.

Wanneer uw klacht wel voor mijn fysiotherapeutische behandeling in aanmerking komt, zal er op uw eerste afspraak meteen worden overgegaan tot verder onderzoek, het opstellen van een behandelplan en behandeling.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt tegenwoordig niet meer vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. U kunt uw polis raadplegen of bij uw zorgverzekeraar navragen wat uw precieze vergoeding is per kalenderjaar. Indien u aanvullend verzekerd bent, worden uw behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd.

Fysio7 heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Chronische indicatie

In bepaalde gevallen worden behandelingen wel vergoed vanuit uw basisverzekering, namelijk:

Na een operatie wordt fysiotherapie meestal vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste behandeling moet binnen 3 maanden na de operatiedatum plaatsvinden.
Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed, voor eventuele verdere behandeling is een aanvullende verzekering noodzakelijk.
Bij bepaalde chronische aandoeningen worden de behandelingen na de 20e behandeling volledig vergoed uit de basisverzekering. De eerste behandelingen kunnen vergoed worden vanuit uw eventuele aanvullende verzekering. 
Tarieven

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, gelden de tarieven volgens de tarievenlijst van uw verzekeraar.

Niet nagekomen afspraken, of afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld kunnen niet bij uw verzekeraar worden gedeclareerd. Deze behandeling worden bij u in rekening gebracht.